Farel Lyceum

Een goede keuze voor je toekomst
Ben jij op zoek naar een opleiding die je uitstekend voorbereidt op de universiteit of het hoger beroepsonderwijs? Het Farel Lyceum zit in een apart gebouw met een eigen sfeer in de vertrouwde omgeving van het Farelcollege. Je ontwikkelt op het lyceum een onderzoekende houding en je wordt uitgedaagd je ambities waar te maken. Op het Farel Lyceum is er, naast de opleidingen zoals tweetalig onderwijs en Cambridge Engels, extra aandacht voor wetenschapsoriëntatie, science, webtechnologie, sport en cultuur. Het Farel Lyceum kent aparte atheneum-brugklassen en havo-brugklassen. Je hebt een vast team van atheneum- of havo-docenten, waardoor docenten en leerlingen elkaar goed kennen.


Haal het maximale uit jezelf
Wij staan garant voor prestatie en warmte: wij willen het maximale uit je halen, maar bieden ook ondersteuning als het even niet meezit.

Atheneum
Op het atheneum kiest de leerling voor:
• atheneum met tweetalig onderwijs (tto) en wetenschapsoriëntatie of
• atheneum met Cambridge English en wetenschapsoriëntatie.

Richtlijnen voor toelating
Voor de brugklas atheneum heb je nodig:
• een vwo-advies van je basisschool;
• een Citoscore van ongeveer 543 of hoger en/of gegevens uit het Leerlingvolgsysteem.
Alle leerlingen die zich aanmelden doen de NIO-test.

Havo
Op de havo kiest de leerling voor:
• havo met Cambridge English of
• havo met extra Science.

Richtlijnen voor toelating
Voor de brugklas havo heb je nodig:
• een havo-advies van je basisschool;
• een Citoscore van 537 t/m 542 en/of gegevens uit het Leerlingvolgsysteem.

Sportief en creatief
In de onderbouw van atheneum en havo krijg je twee lesuren per week sportief en creatief. Je kunt je oriënteren op verschillende sport- en cultuurmodules. Bij sport kun je kiezen uit een aantal sporten, die je leuk vindt. Bij creatief maak je kennis met verschillende kunstvormen, die jezelf gaat uitproberen.

Plusuren

Bij de plusuren kun je een eventuele achterstand bij taal en rekenen inlopen. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met begrijpend lezen, is het mogelijk in de plusuren extra ondersteuning te krijgen. Bedenk wel, dat deze plusuren in de plaats komen van de uren voor sport en cultuur.

Informatieavonden voor ouders en leerlingen groep 7 & 8

  • donderdag 29 november 2018, 19.30 uur-21.30 uur
  • donderdag 17 januari 2019, 19.30-21.30 uur

TTO middag voor groep 8 leerlingen 6 februari 2019
Zelf ervaren hoe het is om de opleiding atheneum met TTO op het Farel Lyceum te volgen? Op woensdag 6 februari 2019 ben je van harte welkom op onze TTO middag. Je kunt je aanmelden via workshop@farelcollege.nl


Meer informatie
Voor meer informatie over atheneum en havo, neem contact op met de teamleider, de heer C.J. Barto (0180 411 777 of cj.barto@farelcollege.nl).

Voor meer informatie over atheneum met tweetalig onderwijs, neem contact op met de teamleider, de heer S.I.J. van Wissen (0180 411 777 of s.vanwissen@farelcollege.nl).