17 januari 2019 informatieavond ouders en leerlingen groep 7 en 8

Ga terug

Zit jij nu in groep 7 of 8 en willen je ouders/verzorgers meer weten over wat Farel te bieden heeft? Op donderdag 17 janauari zijn je ouders/verzorgers van harte welkom op onze informatieavond. Uiteraard ben je zelf ook van harte welkom.

Inloop vanaf 19.15 uur. De eerste informatieronde start om 19.45 uur. De avond wordt rond 21.00 uur afgesloten.
 

Ga terug