Maatschappelijke stage

Wat is de bedoeling van maatschappelijke stage?
De maatschappelijke stage is bedoeld om je op een zinvolle manier kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Je zet je actief in voor de samenleving en je leert iets voor een ander te doen, zonder er iets voor terug te krijgen.

Is maatschappelijke stage verplicht?
De maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk is geen verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van het Farelcollege. Het wordt wel door school ondersteund omdat wij het belangrijk vinden dat je kennismaakt met vrijwilligerswerk. Je krijgt bij afronding van 30 uur stage een certificaat dat een mooie aanvulling is op je diploma en goed staat op je cv.

Hoeveel uur moet je maatschappelijke stage lopen?
Je moet in totaal 30 uur stage lopen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Dit certificaat wordt uitgereikt in de aula tijdens een pauze op een vastgesteld moment in de cursus. Dit hoef je niet bij één organisatie te doen, maar dit mag verdeeld worden over meerdere organisaties. Let op, de stage moet buiten schooltijd plaatsvinden. Je bent zelf (samen met je stagebegeleider) verantwoordelijk voor het bijhouden van de 30 uur.
Op een certificaat bij je diploma wordt vermeld, dat je minimaal 30 uur maatschappelijke stage hebt gelopen.

Hoe zoek je een maatschappelijke stageplaats?
Het is de bedoeling dat je zelf een maatschappelijke stageplaats zoekt. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Je gaat zelf contact leggen met de organisatie of instelling waar je vrijwilligerswerk wilt doen. Je kunt bijvoorbeeld informeren bij je sportvereniging, je oude basisschool of een verzorgingshuis bij jou in de buurt.
2. Je kunt maatschappelijke stage lopen door mee te helpen bij activiteiten binnen de school.
3. Je kunt op de website van Connect2Act in Ridderkerk kijken naar de vacaturebank voor maatschappelijke stages.

Welke mogelijkheden zijn er om binnen de schoolorganisatie maatschappelijke stage te lopen?
- Meedoen met de musical
- Meedoen met kerst- en paasvieringen
- Gids zijn bij open dagen of bij de open avond
- Bijles of huiswerkbegeleiding geven zonder vergoeding
- Helpen in de keuken
- Lid zijn van de leerlingenraad
- Leerlingenmentoraat
- Helpen bij schoolfeesten

Waar mag je GEEN maatschappelijke stage lopen?
Je mag geen vrijwilligerswerk in huiselijke kring doen.
Je mag ook geen vrijwilligerswerk doen bij een commerciële organisatie. Bijvoorbeeld een winkel, tuincentrum, garage of een commercieel bedrijf.

Hoe lang mag je over je maatschappelijke stage doen?
Dat is afhankelijk van je opleiding. De maatschappelijke stage moet afgerond zijn in je examenjaar, uiterlijk 1 april. Voor vmbo- en mavoleerlingen houdt dit in, dat ze er ruim drie jaar over kunnen doen Havoleerlingen mogen er ruim vier jaar over doen. Atheneumleerlingen mogen er ruim vijf jaar over doen.

Stage-overeenkomst
Als je de eerste keer naar je stage toegaat, vul je samen met je ouders je stage-overeenkomst (contract) in. Je moet er eentje invullen voor de organisatie en eentje om op school in te leveren. De versie voor school lever je in bij de receptie, de versie voor de organisatie geef je aan je stagebegeleider.

Ben je verzekerd tijdens je maatschappelijke stage?
Elke leerling is tijdens de maatschappelijke stage verzekerd voor ongevallen (lichamelijk letsel, geneeskundige hulp, etc.). Je dient thuis een WA-verzekering te hebben voor eventuele materiële ongevallen.

Wat doe je bij ziekte?
Afwezigheid in verband met ziekte moet je zo spoedig mogelijk melden bij de organisatie waar je stage loopt.

Wat gebeurt er als je de 30 uur niet per 1 april in het examenjaar hebt gehaald?
Als je maar een deel van de 30 uur per 1 april in je examenjaar hebt afgerond krijg je geen certificaat.

Evaluatieformulier
Aan het eind van je stage laat je een evaluatieformulier invullen. Dit wordt ingevuld door je stagebegeleider en deze geeft een beoordeling voor de stage.

Waar kan je terecht met vragen over de maatschappelijke stage?
Je kunt je vragen mailen naar mas@farelcollege.nl.

Welke formulieren moet je downloaden van de website (kopje ‘downloads’)?
- Overeenkomst Maatschappelijke stage voor de stage-organisatie. Deze overeenkomst moet ondertekend zijn door jezelf, je ouders/verzorgers en door de stagebegeleider van de organisatie. Dit formulier geef je af aan je stagebegeleider.
- Overeenkomst Maatschappelijke stage voor de administratie aan de school. Deze overeenkomst moet ondertekend zijn door jezelf, je ouders/verzorgers en door de stagebegeleider van de organisatie. Dit formulier geef je af bij de receptie.
- Evaluatieformulier. Dit formulier laat je na afloop van je maatschappelijke stage invullen door je stagebegeleider. Dit formulier geef je af bij de receptie.

LET OP: pas als alle formulieren ingeleverd zijn, ontvang je je stage-uren. Les dus goed op, dat je alle formulieren vooraf uitprint, want anders moet je op een later moment weer terug naar je stagebegeleider om dit alsnog in te laten vullen. De dames van de receptie zorgen ervoor dat alle MAS-uren in SOM worden gezet. De controle op de MAS-uren gebeurt door mevr. N. Prins.