Havo Cambridge English

De havo-opleiding is een 5-jarige opleiding. Na het behalen van je eindexamen ontvang je het havodiploma, dat toegang geeft tot hogere beroepsopleidingen. Ook kan je met je havodiploma doorstromen naar de vijfde klas van het atheneum. Met onze havo-opleiding krijg je een degelijke algemene ontwikkeling en zodoende een goede voorbereiding op het hoger onderwijs (hbo). Als havoleerling ben je zowel met de theorie als de praktijk bezig. Dat betekent dat je de kennis die je opdoet in de lessen, ook kunt toepassen in levensechte situaties.

Je wordt uitgedaagd om je verstand te gebruiken, maar ook om te luisteren naar je hart. Je leert jezelf ontdekken en keuzes te maken die bij je passen. Je zult ontdekken welke schoolvakken je echt liggen. Elk vak leert je meer over je eigen talenten en tegelijkertijd leer je meer over anderen. En over vijf jaar? Dan weet je niet alleen goed wat je wilt, maar ook dat je dat kunt gaan doen!

Ook leer je om over grenzen heen te kijken; tijdens de lessen, bij de talenturen, maar ook bij allerlei activiteiten buiten de les: de excursies, de werkweek en nog veel meer. Je krijgt de ruimte om jezelf te zijn, je talenten te ontwikkelen en te groeien op jouw manier.

Waarom havo met Cambridge English?
In het Nederlandse hogere beroepsonderwijs neemt de Engelse een belangrijke plek in. Al tijdens stages en studies in het buitenland is een goede beheersing van het Engels belangrijk. Het spreekt voor zich, dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij een groot voordeel is. Ook worden verschillende opleidingen in het hbo in het Engels aangeboden. Daarom bieden we Cambridge English op de havo aan.

Wat houdt Cambridge English in?
De universiteit van Cambridge heeft een serie examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld, die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge Certificates genoemd. Het Farel Lyceum is een gecertificeerd Cambridge Exam Training Centre en maakt bij de lessen Engels gebruik van de methode Cambridge English. Bij deze lessen is de voertaal uiteraard Engels. Daarmee krijg je de kans om het Engels op een zo’n hoog mogelijk niveau te beheersen. Je wordt optimaal opgeleid voor het examen First Certificate English (FCE) in leerjaar 3. In leerjaar 5 is het mogelijk deel te nemen aan het examen Cambridge Advanced English (CAE). Neem je deel aan een Cambridge examen, dan word je uitgebreid getest op je praktische vaardigheden van het Engels: lezen en schrijven, luisteren en spreken. Met een dergelijk certificaat in je bezit, kan je aantonen dat jouw Engels op alle gebieden voldoet aan een objectief, internationaal vastgestelde standaard. Daarmee zijn de Cambridge certificaten een bijzondere aanvulling op je havodiploma. Deelname aan de examens is vrijwillig. De examenkosten zijn voor rekening van je ouders.