Vmbo basis met lwoo

Vmbo basis met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) op het Farelcollege: een extra steuntje in je rug om je te helpen een vmbo-diploma te behalen

Vmbo basis met lwoo in de onderbouw

Al vanaf het eerste leerjaar zit je in een kleine klas met ongeveer vijftien leerlingen. Je krijgt dezelfde vakken als de andere leerlingen in het vmbo, maar je hebt niet voor elk vak een aparte docent. De docenten en leerlingen leren elkaar daardoor goed kennen. We geven extra aandacht aan je planning. Heb je je huiswerk goed genoteerd en heb je het juiste huiswerk gemaakt? Je krijgt ook een middag in de week projectonderwijs. En als je hoge cijfers haalt, is het mogelijk door te stromen naar vmbo kader 2.

Vertrouwen is bouwen

De insteek van het vmbo basis met lwoo-team is ‘vertrouwen is bouwen’. We benaderen elke leerling positief en samen gaan we op zoek naar de dingen waar jij goed in bent. Langzaam maar zeker ga je meer zelfstandig werken. We kijken niet alleen naar je cijfers, maar ook naar je inzet. We proberen het leren beter en leuker te maken.

Praktijk

Je krijgt veel praktijklessen. We werken ook met projecten van vier of acht weken. Denk aan koken, Engels, techniek, sociale vaardigheden, een sportprogramma en een maatschappelijke stage.

Meeloopmiddag

Kom een kijkje nemen op onze meeloopmiddag! Deze middag vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor het lwoo gaat altijd via een intakegesprek. Daar worden je testresultaten besproken en vertellen we jou en je ouders/verzorgers alles wat jullie nog willen weten. Je moet dan meenemen:
• je testgegevens;
• een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie;
• een onderwijskundig rapport (als dat door je basisschool verstrekt wordt).
Na dit intakegesprek kun je je inschrijven, met het formulier dat je van ons krijgt.


Voor meer informatie over lwoo of het maken van een intakegesprek, neem contact op met de teamleider, mevrouw drs. A. de Kluyver (0180 411 777 of
a.dekluijver@farelcollege.nl).