Engelse verrijkingslessen voor basisschoolleerlingen

Ga terug

Verrijkingslessen Engels voor basisschoolleerlingen

Als senior-TTO-school heeft het Farel Llyceum zich ten doel gesteld basisscholen te ondersteunen bij het geven van Engelse lessen. De Engelse taal verdient een structurele plek in het basisonderwijs en daarbij willen wij de scholen in de omgeving helpen. Daarom zijn we dit najaar, ondersteund door De Digitale Leerschool en de IPV-subsidie van het Nuffic, gestart met Engelstalig verrijkingsonderwijs voor basisschoolleerlingen.

Extra uitdaging voor toppers
De digitale Leerschool biedt Engelstalige digitale programma’s voor plusleerlingen in een basisschoolklas waarbij de leerlingen zelfstandig werken aan de lesstof. Hulpvragen worden gesteld aan een e-coach die bereikbaar is via het message-board. Hierdoor kan iedere leerling op eigen tempo en niveau aan het werk.

Het programma
PCPO-basisscholen hebben bij het Farel Llyceum aangegeven welke leerlingen extra uitdaging kunnen gebruiken. Tijdens de introductieles bij het Farel Llyceum hebben de geselecteerde leerlingen kennis gemaakt met het programma en de Farel-docent die de rol van e-coach op zich neemt. Op hetzelfde moment hebben we voorlichting gegeven aan basisschooldocenten en ouders.

Alle aangemelde leerlingen hebben een eigen account bij De Digitale Leerschool, zodat online Engelstalige Science-lessen gevolgd kunnen worden. Op de eigen basisschool krijgen leerlingen de gelegenheid om te werken aan hun Engelstalige Science-programma. Leerlingen stellen hulpvragen aan hun e-Ccoach via het message-board. Deze worden wekelijks beantwoord door een docent van het Farel Llyceum die bekwaam is in het onderwerp en gecertificeerd TTO-docent is.

In februari volgen alle leerlingen een praktijkles in het science-lab van het Farel Llyceum onder begeleiding van de e-Coach. Aan het einde van de lessenserie maken leerlingen een afsluitende test waarmee een certificaat behaald kan worden.

Meer informatie?
Neem dan contact op met ons:
Stephan van Wissen, teamleider TTO (s.vanwissen@farelcollege.nl)
Jeroen Hoek, directeur Farel Llyceum (j.hoek@farelcollege.nl)


Het Farel Lyceum biedt al 17 jaar tweetalig onderwijs (TTO) aan in onder- en bovenbouw. Atheneum en havoleerlingen worden voorbereid op internationaal erkende vaardigheidsdiploma’s in de Engelse taal waarbij jaarlijks veel leerlingen een FCE- of CAE-diploma van de Univeristy of Cambridge behalen. Binnen de onderbouw van de TTO-afdeling krijgen leerlingen minimaal 55 % van de lessen in het Engels aangeboden met Engelstalige boeken en bronnen. Tevens worden leerlingen voorbereid op het werken in een internationale context door bijvoorbeeld het vak Internationalisering, IB (International Baccalaureate), (Europese) projecten en diverse buitenlandse studiereizen. De TTO-afdeling is door de landelijke beoordelingsinstantie Nuffic gecertificeerd als Senior-school, d.w.z. dat de TTO-opleiding doorloopt t/m klas 6 atheneum.

Ga terug