We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring
Aanmelden

Zit je in groep 8 en wil je je aanmelden voor onze school?


Aanmeldronde 2 zit er op! Zit jij in groep 8 en wil jij je aanmelden voor het Farelcollege? Meld je dan snel aan! Het Farelcollege heeft nog plek in verschillende brugklassen voor schooljaar 2020-2021.

Aanmeldronde 3 loopt vanaf 13 april tot en met 5 juni 2020. Omdat de school in verband met het coronavirus is gesloten, kunnen de aanmeldingen alleen maar digitaal worden aangeleverd. Het ingevulde aanmeldingsformulier samen met het codeblad en de voorkeurslijst ontvangen wij graag via aanmelding@farelcollege.nl.

Wij werken vanaf periode 2 met een wachtlijst bij eventuele overaanmeldingen. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst mits het dossier volledig is. De brugklassen vmbo-basis en vmbo-kader zitten helemaal vol en daarbij werken wij met een wachtlijst voor als er een plaats vrijkomt.

Voor vragen kunnen je ouders/verzorgers contact opnemen met mevrouw W. Nichelmann via telefoonnummer 06-17133090.


Het Farelcollege onderscheidt de volgende onderwijsniveaus:

Farel Lyceum

Farel Mavo

Farel Vmbo

Plaatsingbesluit

De plaatsing van leerlingen in één van de onderwijsniveaus, vindt plaats op grond van de onderwijskundige informatie van de basisschool. Bij de plaatsing gaan wij uit van het basisschooladvies. Het advies van de basisschool is bindend bij plaatsing.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de toelatingscommissie van het Farelcollege binnen een termijn van zes weken een besluit over het plaatsen van de nieuwe leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de aangemelde leerling. Indien de leerling wordt afgewezen, gaat de schriftelijke afwijzing altijd vergezeld van een motivatie.

Dubbele schooladviezen

Bij een dubbel advies wordt in overleg met de basisschool en ouders gekeken wat het beste is voor de betreffende leerling.

Opstromen

Ook tussentijds zijn er nog opstroommogelijkheden. Op het Farel hebben we geen dakpanklassen. Als in het eerste leerjaar blijkt dat een leerling een hoger niveau aankan, kan er al na een halfjaar worden overgestapt mits er plek is in de betreffende opleiding.
Die mogelijkheid is er ook aan het einde van het schooljaar en ook in het tweede leerjaar kan er nog worden geswitcht.

Eindtoets

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de basisschool gezien het schooladvies verwachtte, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen. Indien de basisschool het schooladvies na heroverweging aanpast en dit gevolgen heeft voor de niveauplaatsing, dienen de ouders hierover contact op te nemen met de toelatingscommissie van het Farelcollege. Dit kan vanaf 15 mei tot en met 5 juni. De leerling wordt op het aangepaste niveau geplaatst, mits er voldoende plaats is op het desbetreffende niveau

Aanmelden voor het tweede leerjaar en hoger

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u een aanmeldingsformulier aan de linkerkant downloaden of telefonisch bij ons opvragen via 0180 411777 of via de e-mail aanmelding@farelcollege.nl. Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider, die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het Farelcollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.


Nieuws
Volg ons op
Meer nieuws