We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services. U accepteert onze cookies wanneer u klikt op “Accepteren” en deze website blijft gebruiken.

Accepteren Weigeren Privacy verklaring
Aanmelden

Zit je in groep 8 en wil je je aanmelden voor onze school?

Groep 8 is een spannend jaar, omdat de overstap naar het voortgezet onderwijs nu heel dichtbij komt. Je krijgt dit jaar je definitief advies. Zodra je het definitieve advies van de basisschool schriftelijk hebt ontvangen, kun jij je aanmelden bij het Farelcollege. In de regio KoersVO ontvang je hiervoor een document met een unieke code waarmee de VO-school het dossier in OnderwijsTransparant kan ophalen. Conform het tijdpad in de Rotterdamse en de RiBA Plaatsingswijzer kunnen groep 8 leerlingen zich vanaf 2 maart tot en met 12 maart 2020 aanmelden.

Het is een mijlpaal, je aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Daarom willen we aan dit moment graag wat aandacht besteden. Je bent samen met je ouders/verzorgers van harte welkom op een van onze aanmeldingsmomenten. We nemen dan samen het aanmeldingsformulier, het adviesblad van je basisschool met unieke code en de voorkeurslijst met je door en jij en je ouders kunnen al je vragen aan ons stellen.

De aanmeldingsmomenten vinden plaats op:

Ben je niet in de gelegenheid om naar de aanmeldingmomenten te komen, dan kun je het aanmeldingsformulier aan de linkerkant downloaden of telefonisch bij ons aanvragen via 0180-411777. Het aanmeldingsformulier kun je bij ons afgeven of naar ons opsturen via de post of per e-mail, voorzien van:

Liever een afspraak?

Hebben jij en je ouders/verzorgers nog vragen over onze school of willen jullie graag samen met ons het aanmeldingsformulier invullen, dan kunnen je ouders/verzorgers natuurlijk te allen tijde een afspraak met ons maken. Wij zijn bereikbaar op 0180-411777 of aanmelding@farelcollege.nl.

We zien je volgend schooljaar graag terug!

Het Farelcollege onderscheidt de volgende onderwijsniveaus:

Farel Lyceum

Farel Mavo

Farel Vmbo

Meer informatie

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via aanmelding@farelcollege.nl. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op 0180 411 777.

Plaatsingbesluit

De plaatsing van leerlingen in één van de onderwijsniveaus, vindt plaats op grond van de onderwijskundige informatie van de basisschool. Bij de plaatsing gaan wij uit van het basisschooladvies. Het advies van de basisschool is bindend bij plaatsing.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de toelatingscommissie van het Farelcollege binnen een termijn van zes weken een besluit over het plaatsen van de nieuwe leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de aangemelde leerling. Indien de leerling wordt afgewezen, gaat de schriftelijke afwijzing altijd vergezeld van een motivatie.

Dubbele schooladviezen

Bij een dubbel advies wordt in overleg met de basisschool en ouders gekeken wat het beste is voor de betreffende leerling.

Opstromen

Ook tussentijds zijn er nog opstroommogelijkheden. Op het Farel hebben we geen dakpanklassen. Als in het eerste leerjaar blijkt dat een leerling een hoger niveau aankan, kan er al na een halfjaar worden overgestapt mits er plek is in de betreffende opleiding.
Die mogelijkheid is er ook aan het einde van het schooljaar en ook in het tweede leerjaar kan er nog worden geswitcht.

Eindtoets

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de basisschool gezien het schooladvies verwachtte, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen. Indien de basisschool het schooladvies na heroverweging aanpast en dit gevolgen heeft voor de niveauplaatsing, dienen de ouders hierover contact op te nemen met de toelatingscommissie van het Farelcollege. Dit kan vanaf 15 mei tot en met 5 juni. De leerling wordt op het aangepaste niveau geplaatst, mits er voldoende plaats is op het desbetreffende niveau

Aanmelden voor het tweede leerjaar en hoger

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u een aanmeldingsformulier aan de linkerkant downloaden of telefonisch bij ons opvragen via 0180 411777 of via de e-mail aanmelding@farelcollege.nl. Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider, die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het Farelcollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.


Nieuws
Volg ons op
Meer nieuws